Lördag: Triumfglass Dolce – Torrekulla klubbtävling