Påminnelse om 2023 års avgifter

Tack vare vårt nyligen tecknade nyttjanderättsavtal med Hills står vi inför ett spännande golfår 2023. Ombyggd bana med helt nylagda greener och färre bunkrar ger oss förutsättningar att bedriva vår verksamhet på bästa möjliga sätt.

Vi vill på detta sätt påminna om 2023 års medlemsavgift, som ligger till grund för att bedriva klubbens verksamhet. Årsmötet fastställde avgiften till 400 kr/vuxen samt 200 kr/junior, som ligger i linje med tidigare år. Avgiften betalas in via BG 5702–6072 med angivande av namn och golf-id, senast 2023-01-31.

Vi ber er notera att medlemskap i Torrekulla GK endast kan tecknas av de som innehar spelrätt utgiven av Hills.

Det går fortfarande att teckna sig för en spelrätt i Hills Golf & Sports Club utan att betala en insats på 10.000 kr. Detta är möjligt fram till 28 februari 2023. Tänk dock på att det kan bli fulltecknat innan detta datum, så vänta inte för länge.

Ser fram emot att möta er under 2023.

Styrelsen
​Torrekulla GK